SERVEIS

 1. SERVEI  MÈDIC-SANITARI

L’ equip sanitari  està format pel Metge i dues infermeres, la presència del Metge es els dimarts, dijous y divendres amb disponibilitat les 24 hores.

 2. SERVEI DE DIETÈTICA

Els menus són confeccionats pel Metge i la Dietista del centre, personalitzats i elaborats en la cuina pròpia del centre.

3. SERVEI DE FISIOTERAPIA

Oferim gimnàsia de rehabilitació diària , així com recuperació personalitzada.

 4. TERÀPIA OCUPACIONAL

Amb l’ objectiu de mantenir les pròpies capacitats de la persona per conservar  la seva autonomia.

 5. SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL

Oferim atenció , assessorament, informació a les families i residents que ho requereixin.

6. SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA

Proporcionem seguiment psicològic tant als residents com a les families que ho requereixin.

7. SERVEI D’ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL

Animar als residents a que participin d’activitats variades durant unes hores al dia, per poder millorar les capacitats de manera constant i pacient.

8. ALTRES SERVEIS ADDICIONALS

Perruqueria: setmanalment els residents que ho desitgin poden disfrutar d’ aquest servei en el mateix centre.

Podologia: mensualment acudeix al nostre centre un podòleg per atendre a qui ho sol·liciti.   

Acompanyaments personalitzats: es poden sol·licitar per acudir a visites o proves mèdiques, així com qualsevol altre tipus d’ activitat en la que sigui necessari el recolçament  d’una persona.

Costura: per aquelles persones que hagin d’arreglar alguna peça de roba, marcar-la, etc.

9. SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (SAD)

El nostre Servei d’ajuda domiciliària esta pensat per oferir suport a la gent gran amb autonomia limitada i que necessiten recolzament per tal de garantir una bona qualitat de vida a la seva pròpia llar.

Aquest servei es pot prestar a diferents franges horàries, per hores i /o per dies, tenint en compte les necessitats de cada persona.

Los comentarios están cerrados.